(https://www.papirnictvieshop.cz/)

Vrácení zboží ve 14-ti denní lhůtě

Vrácení zboží ve 14-ti denní lhůtě (odstoupení od kupní smlouvy)

VZOR "odstoupení od smlouvy" ke stažení zde: VZOR Odstoupení od smlouvy

Kupující je oprávněn podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14-ti dnů ode dne převzetí dodaného zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.. Tato lhůta trvá 14 kalendářních, nikoliv pracovních dnů a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem. V případě, že zákazník obdrží zboží v pátek, doba pro vrácení zboží se počítá od soboty včetně.

V případě odstoupení od smlouvy, kupující vrátí kompletní zboží do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu na vlastní náklady zpět prodávajícímu, jako obchodní balík nebo osobně na adresu sídla podávajícího (včetně veškerého příslušenství, záručního listu, návodu a jiné dokumentace). Kupující zabalí či jinak opatřit zboží pro zpětnou přepravu takovým vhodným způsobem, aby nedošlo k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení.

Zboží zaslané na dobírku nebude prodávajícím převzato.

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Zákazník má právo ve 14-ti denní lhůtě zboží vyzkoušet a zjistit, zda mu vyhovuje. Se zbožím by mělo být zacházeno tak, aby na něm nebyly zjevné známky opotřebení (škrábance, špína, ulomené části, mechanické poškození, atd.). V případě, že zboží není ve 100% stavu, může prodávající požadovat po zákazníkovi úhradu nákladů, které byly vynaloženy na uvedení zboží do původního stavu.  

Doporučujeme zákazníkům odstoupit od smlouvy písemně a toto odstoupení doručit do sídla prodávajícího nebo zaslat odstoupení prostřednictvím emailové zprávy na adresu info@papirnictvieshop.cz a to nejpozději v poslední den lhůty. Pokud poslední den lhůty připadá na víkend nebo svátek, tak se za poslední den lhůty  považuje nejbližší následující pracovní den.

V odstoupení od smlouvy doporučujeme uvést číslo objednávky nebo číslo dokladu o koupi (pro rychlou identifikaci), datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz, tedy uvedení čísla peněžního účtu bankovního ústavu kupujícího nebo adresy pro vrácení částky složenkou. Peníze budou vráceny do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve než kupující zboží vrátí nebo prokáže, že jej skutečně odeslal.