(https://www.papirnictvieshop.cz/)

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

1. Na základě Vaší objednávky vzniká právní vztah, který se řídí Obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.
2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
3. Kupujícím, či zákazníkem může být fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku v internetovém obchodě www.papirnictvieshop.cz.
4. Dojde-li k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu www.papirnictvieshop.cz mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem, řídí se jejich vzájemné vztahy zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. v platném znění a přiměřeně také těmito obchodními podmínkami. Jeli smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy zákonem č.513/1991 sb. Obchodního zákoníku v platném znění a přiměřeně také těmito obchodními podmínkami.
5. Kupující odesláním závazné objednávky stvrzuje, že se s těmito Obchodními podmínkami řádně seznámil, jsou pro něj srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto dále stvrzuje, že akceptuje výši ceny za zboží, včetně případných dopravních a expedičních nákladů.
6. Provozovatel internetového obchodu www.papirnictvieshop.cz  prohlašuje, že osobní údaje zákazníka uvedené v objednávce, budou použity pouze ke zpracování jeho objednávky a tím ke splnění závazku z uzavřené kupní smlouvy.

 

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy může být pouze zboží uvedené v kupní smlouvě (objednávce) uzavřené na webových stránkách internetového obchodu www.papirnictvieshop.cz
2. Prodávající průběžně aktualizuje webové stránky internetového obchodu www.papirnictvieshop.cz tak, aby zde uvedené zboží odpovídalo jeho faktické nabídce. Může ale nastat, že objednané zboží v době objednávky není již součástí sortimentu prodávajícího. Tuto skutečnost je prodávající povinen kupujícímu neprodleně oznámit.
3. Některé námi nabízené zboží je naším dodavatelem dodáváno jako zboží v assortu, to znamená, že se může nepatrně lišit barvou či motivem. V takovém případě je obrázek pouze ilustrativní.

4.Popis zboží na stránkách internetového obchodu www.papirnictvieshop.cz vychází z informací poskytnutých od výrobců a dodavatelů. Informace jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů a jsou průběžně kontrolovány. I přesto nelze zcela zajistit jejich přesnost a proto si prodávající vyhrazuje právo na jejich změnu. Povinností prodávajícího je odstranění nepřesných informací ihned jakmile se o nich dozví.
5. Předmětem závazku prodávajícího z kupní smlouvy není předvedení, instalace a montáž dodaného zboží.
6. Prodávající se zavazuje dodávat zboží v bezvadném stavu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží. Zboží bude dodáno včetně českých návodů k obsluze.

 

Objednávka zboží

1. Podmínka platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy.
3. Prodávající potvrdí kupujícímu objednávku elektronicky na emailovou adresu, která je uvedena v objednávce či telefonicky na tel. číslo kupujícího.
4. Kupující vytvořením objednávky dává souhlas s obdržením faktury za objednané zboží v elektronické podobě.
5. Potvrzení objednávky prodávajícím musí obsahovat zejména tyto údaje: identifikaci kupujícího, druh zboží, cenu za zboží, počet kusů, způsob doručení a doručovací adresu.

6. Zboží nabízené na našem e-shopu je určeno pro konečného zákazníka. Nezásobujeme maloobchodní prodejny. Vyhrazujeme si právo na úpravu objednávky, pokud Vámi objednané množství jednoho druhu zboží, překročí počet kusů, které je obvyklé pro konečného spotřebitele.

7. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím.

 

Storno-zrušení objednávky

1. Stornování objednávky ze strany kupujícího, lze provést elektronickou podobou a to zasláním e-mailu na adresu provozovatele info@papirnictvieshop.cz, popřípadě telefonicky a to do jedné hodiny po jejím odeslání. Po této lhůtě se objednávka považuje za závazně přijatou.
2. Prodávající si vyhrazuje právo stornování/zrušení objednávky či jen její části a to v případě že Internetový obchod uváděl omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném Zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li Zboží vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné.  Pokud tato skutečnost nastane, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího, za účelem dohody o dalším postupu. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit Kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě Kupní smlouvy.

 

Dodání zboží

1. Zboží bude zákazníkovi doručeno prostřednictvím společnosti DPD nebo České pošty na adresu, kterou uvedl v objednávkovém formuláři jako adresu doručení.
2. Doba doručení zboží je 3-14 dnů od potvrzení objednávky, není-li uvedeno jinak. V případě, že zboží má prodávající skladem (u položek definováno), bude toto zboží obratem vyexpedováno. Zboží, které prodávající skladem nemá, bude vyexpedováno do 7-14 pracovních dnů. O skutečnosti, že zboží není v okamžiku uzavření kupní smlouvy skladem ani u našich dodavatelů, Vás budeme neprodleně informovat. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně Vaší objednávky nás neváhejte kontaktovat na info@papirnictvieshop.cz.
3. Skladová dostupnost je pouze informativní a mění se každou minutu. V okamžiku potvrzení Vaší objednávky není vždy možné zaručit, že Vámi objednané zboží bude stále dostupné, zejména pokud je skladem poslední kus. V tomto případě Vám děkujeme za pochopení. O stavu objednávky Vás budeme informovat.
4. Doručení proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby. Nelze určit konkrétní čas.
5. Zákazník má rovněž možnost vyzvednutí objednaného zboží přímo v našich kamenných prodejnách. O termínu vyzvednutí Vás budeme informovat.
6. Po přijetí zásilky doporučujeme zákazníkovi, aby zkontroloval její stav a v případě poškození či jiných nesrovnalostí nás ihned kontaktoval. Vyhne se tím zbytečným průtahům při řešení problémů.

 

Cena a platba

1. Cena zboží objednaného zákazníkem se řídí cenami uvedenými u objednávaného zboží na našem internetovém obchodě. Ceny zboží zahrnují DPH v zákonné sazbě.
2. K ceně dodávaného zboží prodávajícím bude připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím. Tuto cenu se kupující zavazuje prodávajícímu zaplatit.

Česká Republika

Dobírka:

  • Česká pošta - balík "Do ruky" - 129,- Kč (včetně DPH)
  • Česká pošta - balík "Na poštu" - 119,- Kč (včetně DPH)
  • Vícekusová zásilka - každý další balík u těžké zásilky pro jednoho příjemce + 99,- Kč (včetně DPH)

Bankovní převod:

  • Česká pošta - "Balíkovna" 79,- Kč (včetně DPH)
  • Česká pošta - balík "Do ruky" 129,- Kč (včetně DPH)
  • Česká pošta - balík "Na poštu" 119,- Kč (včetně DPH)
  • Vícekusová zásilka - každý další balík u těžké zásilky pro jednoho příjemce + 99,- Kč (včetně DPH)

 

Při osobním odběru:

 

- účtujeme manipulační poplatek ve výši 30,- (včetně DPH)

- Balné neúčtujeme!

- v pobočkách Kyjov a Vyškov lze platit platební kartou

 

Záruka a odstoupení od smlouvy

Prodávající je na žádost kupujícího povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). V případě, že kupující při koupi zboží neobdrží záruční list, postačující náhradou kupujícímu je doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ.

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech, které stanovuje zákon. Odstoupení od smlouvy je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy a pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady (reklamace), vrací kupující plnění, které mu poskytl prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu: info@papirnictvieshop.cz.
2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz. http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu  adr@mpo.cz.
8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
         - požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
         - požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

Program „Ověřeno zákazníky“

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

 

Likvidace starého spotřebiče

Starý spotřebič je možné bezplatně odevzdat ve sběrných místech, jejichž seznam naleznete na stránce https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro/.

 

Závěrečná ustanovení

1. Provozovatelem internetového obchodu www.centrshop.cz je obchodní společnost DIMIX s.r.o., se sídlem Vyškov, Sušilova 36/10, PSČ: 682 01.
2. IČO: 27729672, DIČ: CZ27729672
3. Provozovatel je zapsán v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Brně v oddíle C, vložce 55171.
4. Poštovní adresa pro doručování v ČR: Papírnictví eshop, Kyjov,  Masarykovo nám. 4, PSČ: 697 01
5. Poštovní adresa pro slovenské zákazníky: Papírnictví eshop, P.O.BOX 2/74, 908 51 Holíč
6. Tel.: 737 279 187